Odluke    
  Rani javni uvid "Pirot - Istok 1"
  Generalni plan Pirota
  Plan generalne regulacije "Pirot - centar"
  Odluka o naknadi za uređenje gradskog zemljišta
  Izmena Odluke o naknadi za uređenje gradskog zemljišta
  Odluka o doprinosu za uređenje gradskog zemljišta - 2015.
 

Odluka о izmenama i dopunama odluke o visini naknada

za usluge koje pruža Gradska uprava Grada Pirota

 

Takse

 

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji - Fizička lica

 

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji - Pravna lica

  Izdati lokacijski uslovi
  Registar - Izdate građevinske dozvole
  Registar - Upotrebne dozvole
  Registar - Rešenja po članu 145
  Registar ozakonjenja

 

   
 Zaključci o odbacivanju
Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Pirota
Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Predraga Boškovića 11 lok. br.4
Telefon: +381 (0)10 310 045
Joomla templates by Joomlashine