Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Станари зграда у Србији, сходно најновјим законским решењима мораће да изаберу управнике зграда у којима станују, а уколико се станари не договоре око избора управника, комунални инспектори им морају по службеној дужности поставити принудног управника.

Све кварове и проблеме станари зграде пријављиваће управнику зграде, а по неким прорачунима, управници зграда добијаће накнаду од 250 до 300 динара по стану. Управници зграда имаће овлашћења и да утуже станаре који не плаћају накнаде за текућа и инвестициона одржавања зграда.

По речима Зорана Крстића, начелника Одељења за урбанизам, стамбено-комуналну делатност у Градској управи Пирот, нова законска решења подразумевају да се уведе ред у одржавање зграда.

Извор: Пиротске вести

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine