Сертификована општина са повољним пословним окружењем

У Слободној зони Пирот интензивиране су припреме за изградњу логистичког центра који ће од Пирота направити изузетно важно чвориште на логистичкој мапи Балкана, али и овог дела Европе.
Како пише портал Е-капија, Влада Србије донела је почетком маја решење о јавном интересу за експропријацију земљишта, због изградње логистичког центра, на основу чега је Јавно правобранилаштво Пирот дало предлог за експропријацију.


– Предлогом за експропријацију је обухваћено између 15 и 20 парцела, то је све грађевинско земљиште, али без изграђених објеката – кажу за еКапију у Одсеку за привреду и имовинско правне послове Пирот.

На овом одсеку је да позове власнике парцела и утврди чињенично стање, на основу којег ће донети решење о експропријацији, а затим ће Пореска управа одредити висину накнаде за предвиђено земљиште. Средства за накнаду ће, претпостављају, добити из пројеката прекограничне сарадње. Компензације неће бити јер Закон о екпропријацији то не предвиђа.

Како у Пироту кажу за еКапију, колико ће времена проћи до доношења одлуке не могу да предвиде, јер се подаци које добију често не поклапају са оним на терену.

– У најбољем случају разговор са власницима парцела ће трајати 30 дана – додају.

Директор Слободне зоне Пирот Драган Костић за еКапију каже да је ово само прва фаза у откупу земљишта, а да је у другој могућа и директна погодба са неким од власника парцела, са којим се гранични слободна зона. Он каже да тренутно раде на склапању сарадње са ресорним министарствима и усавршавању грађевинске пројектно-техничке документације.

Слободна зона Пирот крајем прошле године је презентовала своје планове за изградњу логистичког центра дуж постојеће пруге, чија вредност се процењује на 13 мил ЕУР.

Подсетимо, предвиђено је да будући центар буде на 38ха, а у свом саставу ће имати железнички теретни терминал, логистички и индустријски део. Планирано је да логистички објекти буду лоцирани у делу са складиштима која ће бити у приватном власништву, док ће индустријски део бити подесан како за лаку, тако и за средњу индустрију.

Извор: Пиротске вести

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine