Сертификована општина са повољним пословним окружењем

  На почетку седнице дошло је до верификације мандата. С' обзиром да је формирана нова одборничка група СНС “Александар Вучић – Србија побеђује” и да је за шефа одборничке групе изабрана Мимица Костић Ђорђевић, а за заменика Сава Ранчић, било је потребно да одборници из ове групе дају свој потпис о прихватању чланства у групи. Како се нису потписали Димитрије Николић из ПУПС-а и Сања Стојановић из Покрета социјалиста, они се више не сматрају члановима ове одборничке групе. Одобрници су са 46 гласова прихватили ову промену.

Са истим бројем гласова усвојен је и записник са прошле седнице. Допуњен је Дневни ред темом о Регионалној депонију и усвојен са 46 гласова одборника.
Председник Комисије објавио је да је у Одборничкој листи СНС Александар Вучић Србија победјује дошло до замене одборника. За промену одборника гласало је 46 одборника.

Прва тема била је Утврдјивање предлога Завршном рачуну Буџета града Пирота за 2016. годину. Начелница Одељења за привреду и финансије, Јагода Шнеле, рекла је да је Буџет остварен са преко 200 милиона вишак прихода, а укупно остварење Буџета је 98 процената. Образложила је разлоге.

Зорица Дјорић из Социјалистичке партије Србије је похвалила рационално пословање током прошле године и истакла да је Буџет финансирао све значајне области у граду и да ће одборници СПС гласати за Буџет, очекујући да ће следећи Буџет бити још бољи, јер увек може боље!

Милош Цолић из Одборничке групе Колалиције за Пирот Владан васишћ, рекао је да је град Пирот и прошле године пословао на задовољтсво свих градјана. Позвао је одборнике да хгласају за завршни рачун Буџета. Одборници су са 46 гласова за и три против усвојили Буџет.

Драган Станковић, начелник Градске управе известио је о Одлуци о грађевинском земљишту. С обзиром да је Пирот постао град закони су  усклађени. Одлука уређује како се отуђује грађевинско земљиште, даје у закуп. Овом одлуком је предвиђена и почетна цена за продају земљишта погодбом и службености проласка. За  одлуку је гласало 45 одборника, против није било.
Начелник градске управе је образложио и одлуку о прибављању и располагању непокретности у јавној својини. Овом одлуком се врши усаглашавање са Статутом града из прошле године. Одлука уређује и начин располагања непокретностима.

Одборници су Одлуку усвојили са 45 гласова за, против, такође није било!
Одборници су разматрали Одлуку о привременом постављању телекомуникационих каблова на јавној расвети. Известио је Зоран Крстић начелник одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове. У Одлуци је предвиђен и начин коришћења, накнада за постављање каблова. За коришћење одређује се 12 евра по стубу. Милош Цолић је позвао одборнике да гласају за одлуку. Одлука је усвојена са 45 гласова одборника.
Следећа тема о којој се разговарало увек је изазивала интресовање. Ради се о Одлуци о радном времену угоститељских објеката, у трговини, занатству, објектима игара за забаву и игара на срећу. Зоран Крстић је навео да су у зимском периоду власници тражили да радно време радним даном не буде као до сада од 8 до 23.30, већ до 1 х. Викендом је до сада радно време било од 8 до 1.30 х. Захтев је да се продужи до 2 х. Зоран Крстић је предложио да се зими ради радним даном до 24 х , а викендом до 2 х.

Одлуку о изменама радног времена прихватио је 46 одборника. Против није било.

После  Одлуке из имовинске области коју је образложио Драган Станковић, начелник Градске управе, која су одборници  усвојили са 42 гласа,    одборници су разматрали Одлуку о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа Радио Пирот у ликвидацији! Одборници су усвојили гиодишњи ликвидациони извештај са 39 гласова.

Одборници су потом разматрали одлуку о утврђивању висине накнаде за рад у надзорним одборнима јавних предузећа и стимулације директорима јавних предузећа. Предлог је да износи остану на истом нивоу. Око ово теме дошло је до размене мишљења између Димитрија Видановића, Милоша Цолића, Зорана Ранчића и Бобана Ранђеловића. Одлука је усвојена са 42 гласа, три су била протов.
На Дневном реду био је Анекс уговора који су већ усвојили Димитровград и Бабушница о раду Јавног предузећа Регионална депонија. Једино Анекс није усвојила Бела Паланка. Одборници су прихватили предлог директора Небојше Иванова о усвајању Анекса уговора са 45 гласова. Овим Анексом ће бити омогућен несметан рад.

Одборници су са 45 гласова прихватили и измене у Пословању Јавног предузећа Комуналац.

Др Радован Илић, директор Дома здравља био је известилац о раду и финансијском извештају Дома здравља. Резултати рада у прошлој години били су позитивни. Извештај је усвојен  са 42 гласа одборника.

Седница је завршена одборничким питањима.
После седнице председник Скупштине града, Милан Поповић, истакао је да је седница протекла коректно и да се велика већина одборника усагласила приликом гласања за предлоге. С обзиром да је утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборнима јавних предузећа и стимулације директорима изазвало највише полемике Поповић је прокоментарисао да људи у надзорним одборима имају одређену одговорност, а можда су најнеплаћенији, због чега су и чланови Већа предложили да се ова одлука прихвати. 
Шеф одборничке групе СНС-а, Мимица Костић Ђорђевић, у изјави за медије рекла је да су одборници из њихових редова подржали све предлоге за које сматрају да су за добробит грађана Пирота.
Димитрије Видановић из Пиротске нове снаге образложио је због чега одборници њихове одборничке групе нису дали сагласност на Одлуку о утврђивању висине накнаде за рад у надзорним одборнима јавних предузећа и стимулације директорима јавних предузећа.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine