Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Пирот и Крагујевац добили највиша признања!

Владан Васић: ово је признање за начин приступа организацији живота у граду, за све који су у протеклом периоду радили на реализацији бројних пројеката, значајних за живот грађана!


Данас смо из кабинета градоначлника добили саопштење, које, преносимо у целости:

На основу расписаног Јавног позива градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији да се пријаве за доделу награда за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години, Конкурсна комисија, коју чине представници Заштитника грађана, Сталне конференције градова и општина, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и удружења грађана који су чланови Савета Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старије, је донела

ОДЛУКУ

  да награду за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години:

    за свеобухватно деловање на развоју приступачности и социјално укључивање особа са инвалидитетом добије град Крагујевац;
    за укључивање крајњих корисника у процес доношења одлука о адекватном решењу за проблем приступачности добије град Пирот;
    за стратешко промишљање и проактивност у развоју приступачности добије град Ниш;

да признање за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години:

    за креативност у развоју приступачности добије град Ужице;
    за ентузијазам у развоју приступачности добије општина Бујановац;
    за институционалну подршку социјалном моделу инвалидитета добије град Нови Пазар;
    за ентузијазам у развоју приступачности добије општина Свилајнац;
    за ентузијазам у развоју приступачности добије град Крушевац.

да похвалу за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години добије:

    општина Бојник;
    општина Бољевац;
    ГО Пантелеј из Ниша;
    ГО Звездара из Београда;
    град Лесковац;
    град Лозница;
    општина Неготин;
    град Панчево;
    општина Параћин;
    општина Сремски Карловци;
    општина Стара Пазова;
    град Врање;
    општина Врњачка Бања и
    општина Жагубица.

Образложење

Заштитник грађана је, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, расписао јавни позив за доделу награда градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у 2016. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу. На овај начин, поред доделе наведене награде, Заштитник грађана је желео да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу у сарадњи са градовима и општинама у Републици Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности и узрока због којих је се, у пуној мери, не примењују прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању или комуникацији, као и на формулисање препорука и планова за њено унапређивање у оквиру своје надлежности.

На наведени Јавни позив се пријавило 22 града и општина, те је након анализе пристиглих пријава и пратеће документације, Конкурсна комисија сачинила листу градова и општина који су ушли у ужи избор за доделу награда, а на којој су се нашли: општина Бујановац, град Крагујевац, град Крушевац, град Ниш, град Нови Пазар, град Пирот, општина Свилајнац и град Ужице.

У складу са календаром догађаја објављеним у Јавном позиву, Конкурсна комисија је у периоду од 27.3.2017. године до 7.4.2017. године обилазила јединице локалне самоуправе које на основу достављене документације ушле у ужи избор, како би у непосредном контакту са представницима органа и корисницима, и увидом у спроведене пројекте донела Одлуку о добитнику награде.

Након обиласка градова и општина које су ушле у ужи круг, Конкурсна комисија је донела одлуке да награду за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години добију градови Крагујевац, Пирот и Ниш.

Владан Васић, градоначелник каже да  су ово признање заслужили сви који су у реализацији пројеката учествовали. Бројне су активности које су у прошлој години предузете и које су захтевале савестан и квалитетан рад. Због тога сматрам да смо на овакав начин показали да смо град који у свим областима живота брине и жели да створи квалитетне услове за све наше суградјане, рекао је за Наxи Плус радио и Портал Плус онлине, Владан Васић.

Град Пирот се на Јавни позив пријавио и кандидовао иницијативе које је спровео у 2016. години, и то: Изградње објекта Инклузивног центра за особе са инвалидитетом; уређења тротоара у улици Српских владара у Пироту; уређења тротоара у улица Данила Киша и Саве Ковачевића у Пироту; изградње простора око затвореног базена у Пироту и повезивања истог са околним улицама и објектима, пре свега са Школом за основно и средње образовање „Младост” како би се омогућила лакша комуникација особама са инвалидитетом; Стручне помоћи приликом адаптације експозитуре једне од пословних банака у Пироту; набавке асистивне технологије за децу са сметњама у развоју; израде пројекта за адаптацију Школе за основно и средње образовање „Младост” у Пироту; израда техничке документације за изградњу објекта јавне делатности на месту Дома војске у Пироту.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine