Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Владан Васић, градоначелник Пирота, каже у интервјуу за Balkan Green Energy News да се локална самоуправа спрема да у наставку сарадње с КфW развојном банком заокружи прекомпоновање и обнову система грејања. Подухват централизује овај део инфраструктуре, осетно смањује загађење и доноси уштеде. Понукан добрим искуством, град је конкурисао за учешће у фази 5 тог пројекта, изјавио је наш саговорник.


Пирот већ неколико година чини озбиљне кораке у области заштите животне средине и одрживог енергетског развоја. Посебно је битно прво  јавно-приватно партнерство (ЈПП) за уговорно испоручивање топлотне енергије које обухвата и реконструкцију котларница у четири школе и увођењу биомасе, рекао је Васић. Подижу се капацитети за прикупљање отпада и прераду отпадних вода, а учињени су основни кораци и у сегменту енергетске ефикасности у зградарству. Пирот је прошле године унапредио статус из општине у град, заједно са Вршцем и Кикиндом.
Недавно сте изјавили да ће Пирот бити један од првих градова у Србији који је еколошки спреман за Европу. Шта је све учињено да би се дошло до тог статуса?

Град Пирот дуги низ година спроводи системске мере у области заштите животне средине, унапређења енергетске ефикасности и подстицања коришћења обновљивих извора енергије. Почетни кораци били су везани за доношење аката из надлежности локалне самоуправе, као неопходног предуслова за квалитетно спровођење жељених активности.

Након тога, кренуло се са реализацијом конкретних пројеката почев од најмањих, са минималним материјалним улагањима, до великих и коплексних чији ће ефекат дуго бити присутан. Међу њима се у посебно истичу изградња нове регионалне санитарне депоније и модернизација система прикупљања отпада. У сектору водоснабдевања и одвођења отпадних вода то су замена старих азбестних водоводних цеви и изградња канализације у шест села, а у систему даљинског грејања изградња нове централне топлане-енергане и нових делова дистрибутивне мреже, енергетска санација зграда у јавном сектору и активирање потенцијала ОИЕ. Све ове активности знатно смањују загађење животне средине и значајно унапређују квалитет живљења.

Планирамо да побољшамо енергетска својства стамбених зграда, унапредимо систем јавног осветљења и подстичемо изградњу капацитета за коришћење ОИЕ. Почео је велик пројекат изградње постројења за прераду отпадних вода. Такође, презентујемо нашим суграђанима и афирмишемо значај заштите животне средине, унапређења енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ.

Резултати и активности говоре да смо на добром путу да у најскорије време у области екологије достигнемо све стандарде Европске уније, чиме ће Пирот постати град еколошки спреман за Европу.
У програму КфW банке за унапређење система даљинског грејања учествовао је и Град Пирот. Који су резултати? Колико је смањена потрошња енергената?

У овом програму, Град Пирот је учествовао у фазама 3 и 4. Систем је комплетно реконструисан и концептуално прекомпонован. Уместо острвског система са пет блоковских котларница, добили смо централизован систем са једном топланом-енерганом. У оквиру пројекта је угашено пет котларница и изграђена је нова, централна. Комплетно је реконструисана и дограђена дистрибутивна мрежа и уграђене су подстанице са припадајућом аутоматиком и мерним уређајима, као и централни управљачки систем. Резултат је нов систем, енергетски ефикасан, еколошки прихватљив и економски рационалан. Такође су створени технички предуслови за наплату топлотне енергије по утрошку и у овом тренутку она обухвата око 80 одсто укупне грејане површине. Као директна последица, потрошња енергената је смањена за око 15 одсто.
Каква су искуства Пирота са моделом јавно-приватног партерства? Који је статус ЈПП у испоруци топлотне енергије за школе?

ЈПП као модел сарадње јавног и приватног сектора има доста предности, те смо га, полазећи од наше локалне ситуације и услова, препознали као могућ и прихватљив за решавање неких наших проблема, пре свега у комуналним делатностима.

Први који смо покренули јесте пројекат рехабилитације система грејања у средњој млекарској и три основне школе. Имамо старе, неефикасне котлове који користе лож-уље, неефикасно и еколошки неприхватљиво гориво. Удаљеност од система даљинског грејања и висока цена повезивања усмериле су нас да решење тражимо у уградњи високоефикасних котлова који ће користуити био-масу као гориво.

Најприхватљивији начин решавања видели смо у пројекту ЈПП који би обухватио замену котлова и уговорно испоручивање топлотне енергије. Први је ове врсте у Србији, те смо као пионири веома поносни што смо успели. Управо смо потписали уговор са компанијом ГГЕ ЕСЦО, која је победила на конкурсу.  У току лета биће спроведене припремне радње да би почетком наредне грејне сезоне почело и уговорно испоручивање топлотне енергије. Наша инвестиција у овом послу је равна нули. Приватни партнер улаже сопствена средства у опрему, нове котлове (по два у свакој школи), одржавање, набавку енергената. Ми као град плаћамо уговором дефинисану цену за испоручену топлотну енергију, а при томе имамо нове, енергетски ефикасне системе грејања, који су уз то и еколошки, јер ће се користити био-маса, односно дрвна сечка.

Други је пројекат унапређења система јавног осветљења. Очекујемо позитивно мишљење Комисије за ЈПП, након чега ће се кренути са поступком одабира приватног партнера. Очекивани резултат спровођења пројекта је успостављање савременијег, енегетски ефикаснијег и јефтинијег система јавне расвете.
Шта је све учињено на повећању енергетске ефикасности у зградарству у сарадњи са ГИЗ-ом и да ли се планирају још неке активности у склопу ГИЗ-овог пројекта за побољшање енергетске ефикасности у јавним зградама?

Зградарство у нашем граду, како у јавној тако и у приватној својини, карактерише велика потрошња енергије али и велики потенцијал за њену уштеду.

Дугогодишња сарадња с ГИЗ-ом резултовала је формирањем локалне типологије стамбеног фонда Града Пирота, израдом првих 11 енергетских пасоша и као најзначајнијим резултатом: локалним акционим планом за унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору. Наша је жеља да наставимо, а у овом тренутку сарађујемо на пројекту “Енергетска ефикасност у јавним зградама у Србији”.

Осим са ГИЗ-ом, сарађујемо и са другим партнерима, попут Канцеларије за јавна улагања Владе Србије. Ту спроводимо пројекат енергетске санације јавних објеката. У завршној фази је поступак израде пројектне документације за објекте двеју школа чија се реализација очекује ове године.
Када ће бити основан градски фонд за енергетску ефикасност, са којим средствима ће располагати и каквим ће се пројектима бавити?

Оснивање и функционисање буџетског фонда за енергетску ефикасност је централна активност у процесу имплементације локалног акционог плана. Одлука о оснивању донета је на седници градске скупштине  17. марта. У току је израда годишњег програма рада фонда. За спровођење активности у текућој години опредељено је 15 милиона динара са могућношћу да, у зависности од успешности и динамике прилива средстава до краја године, оне буду повећане.

У плановима су суфинансирање мера енергетске санације – термичка изолација фасада, замена спољне столарије, замена или реконструкција система грејања, уградња мерача потрошње топлотне енергије као и суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности једнопородичних и вишепородичних зграда.
Како је организован систем управљања отпадом у Пироту и планирате ли неке значајније инвестиције?

Наш град је протеклих година уложио знатна средства како би унапредио систем. По свом значају, обиму послова и висини инвестиције, посебно се издваја изградња регионалне санитарне депоније. Она је урађена у сарадњи са фондовима ЕУ и технички и технолошки је најсавременији објекат ове врсте у земљи. Вредност инвестиције је 5,3 милиона евра, а пројектовани век трајања је око 25 година.

У домену прикупљања отпада перманентно повећавамо обухват грађана и тренутно је он врло велик, јер се поред града огранизовано прикупљање отпада врши и у 47 од 72 села. Такође, спроводе се мере у домену помоћи организацијама које се баве сакупљањем секундарних сировина.

Планови града су да се у блиској будућности оформи заокружен систем управљања отпадом са максималним обухватом, примарном и секундарном селекцијом, савременим депоновањем и значајним искоришћењем потенцијала отпада, пре свега енергетског. Овакав систем треба бити самоодржив дуги низ година. У том духу већ су предузети кораци и надамо се да ћемо у најскорије време кренути са реализацијом.
Шта је град урадио да подигне свест грађана?

Паралелно са грађевинским радовима и инсталирањем опреме, наши суграђани су информисани о ефикасном коришћењу енергије и заштити животне средине. Промовишемо идеје одрживог развоја наше заједнице превасходној циљној групи младих свих узраста, примерено њиховим годинама и са циљем развијања свести и усвајања позитивних навика. Устаљена пракса јесте и редовно и активно учешће свих наших органа и установа у пројектима које покрећу државни органи и организације и невладин сектор.

Неке активности покушавамо да спроведемо и кроз образовни систем, попут разматрања могућности увођења профила техничара за енергетску ефикасност у нашој техничкој школи.

Визија за будућност је да живимо у граду у коме се енергија користи рационално, претежно из локалних обновљивих извора, у граду у коме се води рачуна о заштити животне средине и који представља пожељно место за живот будућих генерација.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine