Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

 

Извештај о раду

2016. година                                                                                                       

 

Локални регистар извора загађивања

2013. година                                                                                                       

2014. година

2015. година

 

Oбавештења                                      

 

Захтеви за процену утицаја

Физичка

лица

Правна

лица

Захтев за давање сагласности                                                   
Захтев за давање сагласности - затечено стање
Захтев за обим и садржај
Захтев за одлучивање о процени утицаја
Захтев за одлучивање о процени утицаја - затечено стање

 

Захтеви за инспекцијски надзор        

 

Мониторинг

Година
2013

2014

2015

Извештај о површинским водама                                
Извештај о мерењу буке
Извештај о квалитету ваздуха

 

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину   

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
Joomla templates by Joomlashine