Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Одлуке    
  План генералне регулације "Пирот - Исток 2" - Рани јавни увид
  Измене - План генералне регулације "Пирот - центар"
  Рани јавни увид "Пирот - Исток 1"
  Генерални план Пирота
  План генералне регулације "Пирот - центар"
  Одлука о накнади за уређење градског земљишта
  Измена Одлуке о накнади за уређење градског земљишта
  Одлука о доприносу за уређење градског земљишта - 2015.
 

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнада

за услуге које пружа Градска управа Града Пирота

 

Таксе

 

Републичке таксе

 

Захтев за издавање информације о локацији - Физичка лица

 

Захтев за издавање информације о локацији - Правна лица

  Издати локацијски услови
  Регистар - Издате грађевинске дозволе
  Регистар - Употребне дозволе
  Регистар - Решења по члану 145
  Регистар озакоњења
     
Закључци о одбацивању
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Пирота
Joomla templates by Joomlashine