Сертификована општина са повољним пословним окружењем

О б а в е ш т е њ е


ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
(ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА)И. Евидентирање корисника права на бесплатне уџбенике Центра за
социјални рад у Пироту оствариваће се на следећи начин:

– Стари корисници који већ остварују то право, дужни су да се јаве
у Центар за социјални рад (канцеларија бр. 8) ради евидентирања.

– Нови корисници са прибављеном потврдом Центра, јавиће се у
Градски услужни центар (канцеларија бр. 52) ради уписа у евиденцију.
_____________________________________________________________________________

ИИ. На основу Одлуке Скупштине општине Пирот, свако “треће дете”
у породици, стиче право на бесплатне уџбенике. 

– Стари корисници који већ остварују то право, дужни су да се јаве
Служби за послове бриге о деци (зграда Социјалног осигурања ИИ спрат) канцеларија бр.15 ради евидентирања.

– Нови корисници са прибављеном потврдом исте Службе, јавиће се
у Градски услужни центар (канцеларија бр. 52) ради уписа у евиденцију.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
16. 01. до 18. 04. 2017. год.

За ближа обавештења јавити се у Градски услужни центар (канцеларија бр. 52) 
или на телефон. 30 55 52 – Одсеку за ученичка питања Градске управе Пирот.

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine