Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

Донете значајне одлуке за даљи развој Пирота. Усвојен ребаланс, основан Фонд за енергетску ефикасност, донет План капиталних инвестиција, дата сагласност на извештаје о раду као и на средњорочни и дугорочни план јавних предузећа и установа. Донета одлука о продаји имовине Радио Пирота. Ивана Костадиновић нови директот Историјског архива.

Седници Градске скупштине присуствовао је 51 одборник који су на почетку прихватили записнике са седница 16. и 28. децембра. Одборници СНС-а и одборник Народне сељачке странке на Седницу су дошли у мајцама на којима је писало Александар Вучић -Бржа- Јача- Боља-Србија. Одборници СПС-а нису носили мајице.
Прва тема о којој се расправљало била је ускладјивање јавног предузећа Регионална депонија са Законом о јавним предузећима.
Известилац је директор Небојша Иванов. Предложено је да уговор потпише градоначелник Пирота Владан Васић и да се документ усвоји. За усаглашавање је гласао 41 одборник.
Потом се прешло на усвајање дневног реда. Др Жарко Тодоровић је приговорио на број тема о којима ће се разговарати, укупно 26. Жарко Тодоровић је покушао да искористи наступ за председничку кампању, али га је у томе спречио председавајући Милан Поповић. Са 41 гласом за дневни ред је усвојен.

Потом се расправљало о одлуци о престанку мандата одборника Драгана Тодоровића који је сада државни секретар у Министарству за рад. И ова одлука је усвојена са 41.гласом одборника.
Одборници су потом разговарали о оснивању буџетског Фонда за енергетску ефикасност.
Известилац о овој теми био је Бојан Ивковић у Градској управи задужен за ову област.
Љубомир Стојановић испред одборника СНС истакао је да је ова одлука веома значајна за Град Пирот и да ће је подржати. Енегретска ефикасност је веома битна и може да више од 20 посто уштеди енергију. Одлуку је освојило 50 одборника.
Следећа тема била је од изузетног значаја – Ребаланс  или Одлука о изменама и допунама Буџета града. Одлуку је образложио градоначелник Владан Васић.

Градска управа је рационалним радом и добрим резултатима јавних предузећа уштедела значајна средства. Део средстава ће се одвојити за социјалну заштиту и лечење деце. Комисија ће донети одлуку којој деци ће се расподелити средства за лечење, уредјење простора око зграде Чешаљ итд. Владан Васић је искористио прилику да каже да ће у овој години бити издвојено 416 милиона за инвестиције и набројао шта ће се радити од најзначајнији објеката. Није говорио о свим детаљима јер је наредна тема управо План капиталних инвестиција. Димитрије Видановић је поздравио уштеду у Буџету и да ће за тај део одлуке одборници ПНС гласати. Видановић је говорио и о бесплатном превозу пензионера. Предложио је да се за тај део повећа износ.
Владан Васић је одговорио да је свим пензионерима са мањом пензијом обезбедјен бесплатан превоз, а пензионери са већом пензијом плаћање половину од износа.
Зоран Ранчић, одборник КЗП, иначе пензионер, рекао је да је велики број пензионера задовољан овом одлуком. Пошто је Димитрије Видановић предложио да се врати стара одлука о превозу пензионера, Милош Цолић је поставио питање Видановићу, да ли су раније гласали за такву одлуку. Димитријевић је покушао да одговори рекавши да су се раније залагали за такву одлуку јер су сматрали да је била неопходна. Одборници су ову одлуку донели са 31.гласом ЗА!
Следећа тема била је усвајање  Плана капиталних инвестиција  која је допуњена, за период од  2017. до 2021. године. Љубомир Стојановић СНС , рекао је  да је у сачињавању Плана учествовао,  и да је требало неке пројекте свести под редовне.

  Димитрије Видановић је рекао да ће њихова политичка групација подржати План капиталних инвестиција, јер је усвојен њихов предлог о куповини кућа на селу за младе брачне парове.
Подржаће и све инфраструктурне радове који се тичу путева према селима. Апеловао је на уредјивање улица у селима. Поменуо је неке путеве према селима које треба асфалтирати. Димитријевић је рекао да овај План треба да буде променљив.

   Одборник СНС-а  др Саша Ћирић је рекао да треба раздвојити капиталне инвестиције од редовних активности. Ћирић је рекао да је редослед пројеката требало рангирати другачије.

  Градоначелник Владан Васић се осврнуо на излагања претходника, рекавши да се План капиталних инвестиција односи на све пројекте изнад 5 милиона динара. План  садржи све области у граду.
 Град, наравно, тражи изворе за све инвестиције. Понекада нека министарства фокусирају неке друге пројекте које нису садржани у нашем Плану. Слажем се да је Аутобуска станица капитална инвестција. Медјутим имамо проблем дозвола, с обзиром на локацију где смо је предвидели. У реализацији таквих и сличних пројеката потребно је решити бројне проблеме који не зависе од нас већ од Државе чије је земљиште власништво. Добро је да имамо стратешки план и да знамо којим се путем крећемо када је развој града у питању.


      План капиталних инвестиција усвојило је 35 одборника.

Одборници су дали сагласност на програм Фонда за пољопривреду са 41 гласом за!
Градско веће је предложило Скупштини да се усвоји  Одлука о исплати једнократне новчане помоћи брачним паровима. Одборници су са 43 гласа усвојили овај План.

      Следеће теме биле су Доношење одлуке изменама и допунама одлуке о изворној надлежности града  ради ускладјивања са законом о прекшајима и Одлуке о изворној надлежности града ради усаглашавања са законом о комуналним делатностима. Са 4о гласова за одлука је донета.

  Усвојена је и одлука о спратности града са 40 гласова за. Истим бројем гласова усвојена је и одлука о укидању Стамбене агенције.

   На дневном реду била је и одлука Оперативног плана одбране од поплава. Предложено је да се и Изворски поток уврсти у план. Предлог није достављен благовремено. Оперативни план усвојен је са 40 гласова за.
Веома значајна тема било је давање сагласности на Нацрт уговора о јавном приватном партнерству за замену котлова на лож уље, котловима на биомасу у објектима Млекарска школа, Свети Сава, Душан Радовић  и 8. септембар. Градоначелник Владан Васић сматра ову одлуку изузетно вредном јер је јавно приватно партнерство веома значајно. Град је покренуо два јавна приватна партнерства. Васић сматра да је давање сагласности и рад на овом пројекту веома значајан за поменуте школе. Објаснио комплетну динамику досадашњих активности. Комисија је после свега донела одлуку почетком марта. У исту раван стављени су јавни и приватни партнер а наше је да сви буду задовољни. Вредност ових радова колико ће партнер уложити је 79 милиона на годишњем нивоу. Град је до сад финансирао грејење ових школа са  32 милиона динара. Сада ће нас годишње коштати нешто изнад 12 милиона динара. Мислим да је ово јавно приватно партнерство медју првима у Србији. Иначе, ми ћемо настојати  да у Топлани инсталирамо најмање два котла на биомасу и да покушамо да један котао буде у комбинацији мазут-гас. Држава је у току што даје сигурност. Друго јавно приватно партнерство ће се односити на јавну расвету.


      Одборници су прихватили овај значајан пројекат са 41. гласом за.

      Увојен је и Извештај о граду Градске управе и Градског правобранилаштва за 2016. За је гласало 4о одборника.

 Потом су  финансијске извештаје за прошлу годину и планове  поднели директори јавних предузећа и установа. Свако од директора добио је по два минута да образложи документе.
Потом су разматрани финансијски извештаји за прошлу годину јавних предузећа Водовод и канализација, Топлана, Комуналац, ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта прихватио је и гласао за усвајање 31 одборник. Исти број одборника гласао је и њихове средњорочне планове.

       При крају седнице  расправљало се о сагласности на План рада са финансијским планом Дома здравља за 2017.годину. План је усвојио 31 одборник.

       План и Програм рада са финансијским планом Апотеке Пирот за 2017. годину са  финансијским извештајем за прошлу годину прихватио је 31 одборник.
Дата је сагласност на ускладјивање рада Јавног предузећа Регионална депонија са Законом о јавним предузећима. Гласао је за 31 одборник.
Одборници су са 43 гласа дали сагласност на Анекс уговора о коришћењу средстава зајма намењених програму рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза ИВ.


Дата је сагласност на Одлуку о продаји имовине ЈП Радио Пирот у ликвидацији са променама које је рекао Милан Поповић председник Градске скупштине. За продају су сагласност дали 43 одборника.

     Пред одборницима био је и Статут Јавног предузећа за планирање и уредјивање градјевинског земљишта са одредјеним изменама. Статут је изгласан са 43 гласа  одборника.

    Тема седнице био је и Статут Центра за социјални рад  који је такодје прихваћен са  41 гласом.

    На крају су била разрешења и именовања и одборничка питања. Због одласка у пензију досадашњег директора, за новог директора Историјског архива изабрана је професор Ивана Костадиновић.

Извор: Плусонлине

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Влада Републике Cрбије

Народна Скупштина Републике Србије

Министарство државне Управе и локалне Самоуправе

Агенција за привредне регистре

еУправа Републике Србије

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine